Een kijkje op het HLZ

Kom naar onze open dagen

Onze open dagen zijn op donderdag 11
en dinsdag 23 februari van 15:45 tot 20:30 uur.
Proefles volgen? Schrijf je in met de onderstaande formulieren.
regulier en Universalis

Open dag, toelating en zij-instroom

Donderdag 11 februari gaan onze deuren om 15.45 uur open. Jij en je ouders zijn van harte welkom op onze open dag / avond.
Om 16.00 uur starten de presentaties en demonstratie-lessen.
Onze school is tot 20.30 uur open. Jij komt toch ook?
Graag tot dan!
Cora Blom - Afdelingsleider leerjaar 1

Je kunt je bij ons aanmelden als je een vwo-advies, havo/vwo-advies of havo-advies hebt.
We starten schooljaar 2016-2017 met 4 VWO groepen waarvan 1 Vwo-Universalis en 2 HAVO groepen.

Dit schooljaar is er geen mogelijkheid meer voor zij-instroom.
Mogelijkheden voor zij-instroom voor het komend schooljaar (2016-2017) zijn pas eind juni/begin juli 2016 bekend.


Actueel

Foto's van de making of van onze nieuwe wervingsfilm en Kenia projectOpen dagen en proeflesmiddagen

Op donderdag 11 februari 2016 en dinsdag 23 februari 2016 kun je als leerling uit groep 8
samen met je ouders van 16:00 tot 20:30 uur onze school bezoeken.
De proeflesmiddagen zijn op 17 februari en 9 maart van 13:30 tot 16:00 uur.

HLZ wereldwijd actief

Het HLZ ondersteunt al sinds 2007 een organisatie in Kenia, waarbij scholieren leren om zonne-energie te gebruiken om hun voedsel mee te bereiden. Dat scheelt enorm in de tijd (hout sprokkelen kost veel tijd) of in geld (je kunt natuurlijk ook brandhout of houtskool kopen). Dezelfde contactpersoon van ‘Farmers with a vision’ is door ons gesponsord voor een ander project. Daarin wordt de mensen geleerd om biogas te maken uit plantaardig en dierlijk materiaal. Met het biogas kan gekookt worden. Onderstaande foto’s laten de voortgang van de bouw van de biogasinstallatie zien. Dit jaar ondersteunen we ook een project in Kenia voor weeskinderen en gehandicapte kinderen, waarbij zij thuiszorg krijgen. Dit project is van de organisatie Kidscarekenia. Twee van onze leerlingen mogen daar dit jaar heen om het project te bekijken. Driekwart van de reiskosten wordt vergoed door onze school. Leerlingen die in aanmerking willen komen om daarvoor geselecteerd te worden, moeten een opvallende inzet tonen in de ondersteuning van de vluchtelingen in Amsterdam.

Universalis

Universalis  is bedoeld voor leerlingen met een volwaardig vwo-advies, die het leuk vinden
om te leren en het prettig vinden mee te mogen beslissen over wat en hoe
ze leren en graag zelf iets onderzoeken. Bezoek de site voor meer informatie.

Planning

Jaaragenda
Vakanties en vrije dagen
30 minuten rooster op:
woensdag 25 november
donderdag 26 november
maandag 14 maart
dinsdag 15 maart

Brieven

Hier vindt u een overzicht van de brieven die
per post aan ouders/verzorgers/leerlingen zijn verstuurd.

Contact